Egészségbiztosítás

Az ábra tájékoztató jellegű!
Kérjük minden esetben tájékozódjon a pontos feltételekről, aktuális előírásokról!

Tervezett gyógykezelés

 • Az uniós jogszabályok alapján az EU-országok biztosítottjai bizonyos körülmények között jogosultak más uniós tagállamban kezeltetni magukat. Ha Ön élni szeretne e jogával, alaposan tájékozódjon még kiutazása előtt arról, hogy milyen feltételekkel milyen ellátásra jogosult, illetve milyen eljárást kell követnie.

  Jogosultsági feltételek

  Az uniós jogszabályok szerint Ön akkor részesülhet külföldi gyógykezelésben az EU valamelyik országában, ha:
  • a kezelés, amelyre szüksége van, hazájában nem áll rendelkezésre, ám a lakóhelye szerinti ország egészségbiztosítási rendszere fedezi a kezelés költségeit, vagy
  • az Ön egészségi állapota (fájdalom mértéke, fogyatékosság jellege – például ha az megnehezíti vagy lehetetlenné teszi Ön számára a munkavállalást –, a betegség várható lefolyása, illetve kórtörténet) megköveteli, hogy Ön mihamarabb gyógykezelésben részesüljön, és hazájában túl sokat kellene várnia.

  Ha Ön azt akarja, hogy egészségbiztosítója fedezze a külföldi kórházi kezelés költségeit, előzetes engedélyt kell kérnie.

  Ha engedélyt kap arra, hogy gyógykezelést vegyen igénybe az EU egy másik tagországában, ott ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan áron jogosult az ellátásra, mint az adott ország biztosítottjai.

  Hogyan találhat megfelelő kórházat külföldön

  Hogyan találhat Ön az EU egyik országának biztosítottjaként egy másik uniós tagállamban olyan kórházat vagy egészségügyi intézményt, amelyben megkaphatja az Ön számára szükséges, hazájában nem biztosított gyógykezelést? A legegyszerűbb megoldás az, ha a kérdéssel a helyi egészségpénztárhoz fordul. Az egészségbiztosítók nagy valószínűséggel tudnak megfelelő kórházat ajánlani, bizonyos külföldi kórházakkal külön megállapodásuk is van.

  Feltétlenül kérjen egészségbiztosítójától előzetes engedélyt, mielőtt külföldre utazik abból a célból, hogy ott tervezett kórházi kezelésben részesüljön.

  Figyelem: előfordulhat, hogy a külföldi egészségügyi intézmény másképp működik, mint Ön azt hazája egészségügyi rendszerében megszokta.

  Költségek és költségtérítés

  Előzetes engedélyezés

  Ha Ön azt tervezi, hogy külföldi gyógykezelést vesz igénybe az EU valamelyik országában, tudnia kell, hogy a költségtérítés szabályai és eljárásai különböznek attól függően, hogy kórházi kezelésről vagy járóbeteg-ellátásról van-e szó:
  • Kórházi kezelés esetén: önnek még a külföldi gyógykezelés előtt engedélyt kell kérnie egészségbiztosítójától. Ha ezt nem teszi meg, egészségbiztosítója megtagadhatja a költségtérítést.
  • Nem kórházi ellátás esetén: jóllehet mindig tanácsos kikérnie az illetékes egészségbiztosító véleményét, ha külföldi gyógykezelést tervez, azokat a nem kórházi ellátásokat, melyekre saját országában jogosult, más uniós országokban is igénybe veheti előzetes engedély kérése nélkül. Ebben az esetben meg kell előlegeznie a költségeket, hazatérése után pedig költségtérítést kérhet. Költségeit hazája egészségbiztosítási rendszerében megszabott arány szerint térítik meg Önnek. Ha Ön előzetes engedélyt kér és kap, a lakóhelye szerinti ország és a kezelés helye szerinti ország által nyújtott költségtérítési arány közül a hatóságoknak a kedvezőbbet kell a visszatérítés mértékéül alkalmazniuk.

  Kérjen egészségbiztosítójától előzetes engedélyt mielőtt külföldre utazik abból a célból, hogy tervezett kórházi kezelésben részesüljön.

  Egészségbiztosítója nem utasíthatja el az Ön előzetes engedély iránti kérelmét, ha a kérdéses gyógykezelésre kiterjed az Ön egészségbiztosításának hatálya, ám azt a lakóhelye szerinti ország egészségügyi szolgáltatói nem biztosítják, illetve ha saját hazájában a gyógykezelésre nem kerülhet sor olyan rövid időn belül, amelyet az Ön egészségi állapota (pl. a fájdalom mértéke, munkaképtelenség stb.) indokolna.

  Kórházi kezelés költségeinek visszatérítése

  Ha Ön engedélyt kap arra, hogy kórházi kezelést vegyen igénybe az EU egy másik tagországában, ott az ellátásra ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan áron jogosult, mint az adott ország biztosítottjai:
  • azokban az országokban, ahol az egészségügyi ellátás ingyenes, Önnek is ingyen jár a gyógykezelés;
  • azokban az országokban, ahol a betegeknek fizetniük kell a kezelésért, melynek költségét egészségbiztosítójuk utólag téríti meg, Önnek is állnia kell a költségeket. Költségeinek visszatérítését annak az országnak a hatóságaitól kell kérnie, ahol kezelésben részesül, a hatóságoknak pedig az Ön költségeit ugyanolyan arányban kell visszatéríteniük, mint a helyi biztosítottakét. (A kezelés helye szerinti ország hatóságai ezután felveszik a kapcsolatot az Ön hazájában működő partnerintézménnyel, hogy visszaigényeljék a kifizetett összeget – tehát végeredményben az Ön egészségbiztosítója fizeti gyógykezelését, de ezzel Önnek már nem kell foglalkoznia).


  Ha abban az országban, ahol Ön biztosítottnak minősül, magasabb a költségtérítés aránya, mint abban az országban, ahol kezelték, kérheti, hogy egészségbiztosítója kiegészítő költségtérítés révén fedezze a különbözetet.

  Költségtérítés nem kórházi ellátás esetén

  Ha Ön nem kórházi ellátásban részesült anélkül, hogy előzetes engedélyt kért volna, a költségtérítés annak az országnak a költségtérítési aránya szerint történik, amelyben Ön biztosítottnak minősül.

  Konkrét eset

  Kris, aki az EU egyik tagállamában, X országban él, és ott biztosítással rendelkezik, fogászati kezelés végett egy másik uniós tagállamba, Y országba utazott. Néhány héttel korábban megszervezte külföldi kezelését és kinntartózkodását. Miután hazatért, benyújtotta a fogászati kezelésért kapott számlát egészségbiztosítójának, ám az megtagadta a költségtérítést.

  • Ha Kris fogászati kezelése járóbeteg-ellátás keretében, előzetes engedély nélkül történt, az egészségbiztosítónak meg kell térítenie – az X országban alkalmazandó feltételekkel – Kris költségeit.
  • Ha a tervezett fogászati kezelés járóbeteg-ellátás keretében, előzetes engedéllyel történt, Kris az általa kifizetett költségek erejéig visszatérítést kaphat akár X, akár Y országban, a hatóságoknak pedig a kedvezőbb költségtérítési arányt alkalmazó ország feltételei szerint kell eljárniuk.
  • Ha Kris tervezett kórházi kezelésben részesült, kiutazása előtt egészségbiztosítójától előzetes engedélyt kellett volna kérnie ahhoz, hogy jogosult legyen a költségtérítésre. Előzetes engedély birtokában jogosult lett volna arra, hogy X és Y ország közül a kedvezőbb költségtérítési arányt biztosító ország feltételei szerint kapjon (akár X, akár Y országban) költségei erejéig visszatérítést. Mivel nem kért előzetes engedélyt, előfordulhat, hogy költségtérítési kérelmét a hatóságok elutasítják.

Legnépszerűbb gyógyfürdők